top of page
kommunikations~~POS=TRUNC

Merlin & Metis är ett konsultföretag särskilt inriktat på energimarknader. Vi erbjuder strategisk rådgivning och tjänster relaterade till marknadsanalys och omvärldsbevakning till bl a energibolag, investerare, energianvändare och myndigheter. 

Det pågår många och stora förändringar på energimarknaderna för att de bättre ska kunna säkerställa framtidens behov av stabil, hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning. Dessa förändringar ställer krav på anpassningar i såväl den strategiska som den operativa verksamheten hos marknadens aktörer. Vi vill hjälpa våra kunder med de möjligheter och utmaningar som de möter på dessa energimarknader i förändring.

På Merlin & Metis arbetar vi med integritet, kunskap och oberoende som grundstenar och vill verka för transparenta, välfungerande marknader med långsiktighet och systemperspektiv i åtanke och ett hållbart samhälle som följd.

bottom of page