top of page
ALLA_2.jpg

Om oss

Merlin & Metis AB grundades under sommaren 2021  av oss. Vi heter Christian, Saara och Jakob och är tre seniora energimarknadskonsulter och tidigare kollegor. Vi ville tillsammans skapa ett schysst konsultföretag med fokus på de möjligheter och utmaningar som aktörerna möter på energimarknader i förändring.

 

Företagsnamnet inspirerades av Merlin från de fornbrittiska sagorna om kung Arthur och hans riddare, där Merlin använde sitt mystiska vetande för goda ändamål. Namnet symboliserar för oss vår önskan att använda vårt kunnande till problemlösning som bidrar till våra kunders verksamhet och därmed till de förändringsprocesser som energisektorn står i och inför. Ett faktabaserat angreppssätt och en välgenomförd analys som förhåller sig korrekt till det övergripande systemet både på kort och på lång sikt, är det som bär bäst och längst. Det är sådan kunskap vi vill ta fram till våra kunder som står inför såväl strategiska som operativa beslut i en komplex affärsmiljö i förändring.

Den andra delen av företagsnamnet, Metis, kommer från grekisk mytologi, där namnet tillhörde den titan som ansågs vara den visaste av alla levande varelser. Metis har i modern tid använts för att symbolisera förutom visdom, även know-how och erfarenhet, de mer intuitiva delarna av kunskapsutveckling och expertis. Det krävs förutom fakta och analys, även en djupare förståelse för hur det tekniska, det ekonomiska, det finansiella, det politiska, det sociala och det kommersiella samverkar på energiområdet. Vi arbetar med en medvetenhet om komplexiteten i frågeställningarna och ser att det ingår i vår uppgift att inte bara bli mer kunniga i vårt yrkesövande över tid, utan även mer insiktsfulla, mer visa. 

Meet The Team

bottom of page